Tüpraş Aliağa Rafinerisi'nden Referanslarımız

TÜPRAŞ Aliağa Rafinerisi'nden Referanslarımız

 

1. HYDROCRAKER UNİTESİ YANGIN SUYU MODERNİZASYONU (2013)

NFPA standartları uyarınca mevcut ünite yangından korunma sisteminin analizinin yapılması ve ünite gereklilikleri ile yangın senaryolarına göre gereken optimum kapasitenin belirlenmesi, kapasite artırımı ve sistem modernizasyonun mühendislik projelerinin yapılması, sisteme ait imalat, montaj ve devreye alma çalışmalarının gerçekleştirilmesi işleri yapılmıştır.

 

2. FLEYR GAZLARI GERİ KAZANIM ÜNİTESİ YAPIM İŞLERİ (2013)

Karbon salınımını azaltmaya yönelik yasal gereklilikler nedeniyle rafineri fleyr gazlarını kazanmaya yönelik teknolojilerin analizinin yapılması, ünite şartlarına göre en uygun sistemin seçilerek detay mühendislik işlerinin yürütülmesi işleri gerçekleştirilmiş olup sistemle bağlantılı ünitelerde gerçekleştirilmesi gereken borulama işlerinin, projelendirmelerinin yapılması ve imalat-montaj çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  

Ayrıca Geri Kazanım sisteminin çalışma altyapısı ve kontrol detayları belirlenmiş, enstrumantasyon ve otomasyon projelendirme mühendislik çalışmaları yapılmıştır.

 

3. VOC GERİ KAZANIM ÜNİTESİ YAPIM İŞLERİ MÜHENDİSLİK ÇALIŞMASI (2013)

Karbon salınımını azaltmak amacıyla Karadolum İstasyonunda kurulması planlanan VOC geri kazanım ünitesi fizibilite çalışmasında, Proje ve Yatırımlar proje sorumlusu olarak Sağlık Emniyet ve Çevre departmanına mühendislik desteği sağlanmıştır.

 

4. 24 ADALIK KANTARLI SİYAH ÜRÜN TANKER DOLUM TERMİNALİ YAPIM İŞLERİ (2012)

Satış sistemi modernizasyonu ve satış kapasitesi artırma işleri kapsamında, tam otomasyon sisteme ait dolum istasyonu ve 30 pompadan oluşan pompa istasyonu mühendislik çalışmalarının yapılması, saha imalat ve montaj işlerinde görev alınmıştır.

 

5. BİYOETANOL ENJEKSİYON SİSTEMİ YAPIM İŞLERİ (2012)

Tanker dolum terminalinden yapılan satışlara biyoetanol enjeksiyonun yapılması amacıyla sistem gerekliliklerinin belirlenerek sistem mühendisliğinin yapılması, 2 adet 1000 m3 biyoetanol depolama tankı ve pompa istasyonu imalat ve montaj işleri, sistem otomasyonu ve devreye alma işleri tamamlanmıştır.

 

6. MAKİNE YAĞLARI ÜNİTESİ YANGIN SUYU SİSTEMİ MODERNİZASYONU (2011)

NFPA standartları uyarınca mevcut ünite yangından korunma sisteminin analizinin yapılması ve ünite gerekliliklerine ile yangın senaryolarına göre gereken optimum kapasitenin belirlenmesi, kapasite artırımı ve sistem modernizasyonun mühendislik projelerinin yapılması, sisteme ait imalat, montaj ve devreye alma çalışmaları vb. işler tamamlanmıştır.

 

7. 16 ADALIK SAYAÇLI BEYAZ ÜRÜN TANKER DOLUM TERMİNALİ YAPIM İŞLERİ (2009)

Satış kapasitesini artırmak ve terminal iyileştirmesi yapmak amacıyla tam otomasyon sistemine sahip tanker dolum terminalinin mekanik, inşaat, elektrik ve enstruman işleri projelendirmesi, imalat ve montaj işleri ve devreye alınma işleri tamamlanmıştır.

 

8. 2x5000 M3 ASFALT TANKI İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ (2008)

Asfalt depolama kapasitesi artımı ve sistem modernizasyonu kapsamında 2 adet tankın mekanik-inşaat-elektrik mühendislik çalışmaları ve imalat-montaj-devreye alma işlerinin yürütülmesi, yeni tanklara yönelik pompa istasyonu yapılması ve mevcut pompa istasyonunda iyileştirme işleri tamamlanmıştır.

 

9. HAMPETROL I ÜNİTESİ FIRINLARI YAKIT GAZI GİRİŞİ MODERNİZASYONU (2012)

Fırın girişlerindeki manuel gaz kontrolü sisteminin NFPA’e uygun şekilde basınç kontrolüyle otomasyona alınması işi kapsamında hatların projelendirilmesi, kontrol vana ve basınç ölçüm elemanları tedariği, montaj işleri, DCS altyapısının modifikasyonu ve devreye alma işleri tamamlanmıştır.

 

10. ADVANCED PROCESS CONTROL İYİLEŞTİRMELERİ VE FUEL OIL BLENDING PROJESİ KAPSAMINDA ONLINE PROSES ANALİZÖRLERİ TEMİN VE MONTAJI (2008)

Muhtelif mahsullerin farklı fiziksel özelliklerini online izlemek ve laboratuar yükünü azaltmak amacıyla ilgili standartlara uygun proses analizörlerinin mühendisliklerinin yapılması, temini, montajı ve devreye alması işleri tamamlanmıştır.

 

11. ATIK SU ÜNİTESİ DCS KURULUMU İŞLERİ VE DENGELEME TANKLARI ENSTRUMANTASYONU (2012)

Atık su ünitesi için merkezi kontrol sistemi olarak DCS altyapısı kurulması için projelendirme ve tedarik ile dengeleme tanklarına ait enstrumantasyon projelendirme, temin ve montaj işlerinin tamamlanması gerçekleştirilmiştir.

 

YUKARIDA BELİRTİLEN İŞLER KAPSAMINDAKİ GENEL SORUMLULUK ALANLARI

  • Proje keşif çalışmalarının ve bütçe planlamasının yapılması
  • Teknik şartname ve ihale dosyalarının hazırlanması
  • Tekliflerin teknik ve mali olarak değerlendirilmesi, sözleşmenin yapılması
  • Mühendislik ve tasarım çalışmalarının koordinasyonu
  • Proje kapsamında yapılan tasarıma ait malzeme satın alma dosyalarının hazırlanması
  • Taşeron yönetimi
  • Hakediş çalışmalarının yönlendirilmesi ve kontrolü
  • Proje kalite dosyalarının hazırlanması
  • Müteahhit firmaların SEÇ süreçlerinin kontrolü ve iyileştirilmesi için gerekli aksiyonların yürütülmesi