Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

 

Tesisiniz için yürüttüğünüz projelerde veya yüklenici olarak müşterileriniz için gerçekleştirdiğiniz mühendislik, taahhüt vb çalışmalarınızda aşağıda belirttiğimiz konularda sizlere destek olmaya hazırız. Dilerseniz sizi ofisinizde ziyaret edelim, projenizin ve sizin ihtiyaçlarınızı beraber belirleyelim.

 

Eğitim:

Proje Yönetimi eğitimleri ile çalışanlarınızın PMI'ın standart ve önerileri konusunda bilgi sahibi olarak hâlihazırdaki birikimlerine değer katması ve iş hayatlarında daha verimli kullanması amaçlanır. Eğitimler proje yönetiminin tüm başlıkları üzerine olabileceği gibi, kapsam yönetimi, zaman yönetimi, bütçe yönetimi, risk yönetimi vb.  alt başlıklar üzerine de yoğunlaşmak mümkündür.

 

Kapsam ve Keşif Çalışması:

Projeniz henüz bir fikirken, yapılacak saha ziyaretleri ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda uygulanabilirliğinin incelenmesi, ön kapsam ve keşif çalışması yapılarak yaklaşık maliyetin çıkarılması ve proje duyurusunun oluşturulması amaçlanır. 

 

Proje Yönetim Dosyasının Oluşturulması:

Projenizin saha uygulamasına geçilmeden önce kapsam, zaman, kaynak, bütçe, kalite, risk vb. bilgi alanlarındaki yönetim planlarının oluşturularak projenizin nasıl uygulanacağının detaylarıyla dokümante edilmesi amaçlanır. Bu dosya aracılığıyla saha uygulamalarının kontrol altında tutulup beklenmedik durumların en aza indirilmesi sağlanır.

 

Detay Kapsam, İş Takvimi ve Bütçe Çalışmaları:

Projenizin kapsamının kesinleştirilmesi, iş kırınım yapısı oluşturulması, kaynak atamaları yapılarak iş takviminin belirlenmesi ve bütçenin zaman grafiğinin çıkarılması amaçlanır.

 

Mühendislik ve Kontrolleri:

Projenizin uygulama safhasında şartname, sözleşme vb idari dokümanlar ile datasheet, izometrik, P&ID vb teknik dokümanların üretilmesi, üretilmesinin sağlanması ve/veya üretilmiş dokümanların incelenerek gerekli revizyonların belirlenmesi amaçlanır. 

 

İzleme ve Raporlama:

Projenizin saha uygulamalarının zaman, maliyet, kalite, risk vb başlıklarda belli zaman aralıklarında denetlenmesi, sonuçların raporlanması, varsa sapmaların irdelenmesi amaçlanır.

 

Kapanış ve Değerlendirme:

Projenizin kapatılarak performans değerlendirmelerinin yapılması amaçlanır.